Prati nas
VRH
Image Alt

OPĆI UVJETI POSLOVANJA S AVIOKARTAMA

PĆI UVJETI POSLOVANJA S AVIOKARTAMA

UVODNE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja s aviokartama Obzor putovanja d.o.o., putničke agencije, Ul. Nikole Tesle 5, 10 000 Zagreb,  OIB 45547576946 (dalje u tekstu: Obzor putovanja) uređuju uvjete rezervacije i prodaje aviokarata na internetskim stranicama www.obzorputovanja.hr (dalje u tekstu: Opći uvjeti).
Na obvezni odnos između putnika i avioprijevoznika od trenutka kupnje aviokarte, primjenjuju se uvjeti, pravila i tarife avioprijevoznika koji vrši prijevoz.
Obzor putovanja je od strane IATA-e ovlašten za prodaju aviokarata na ovim stranicama te djeluje kao agent avioprijevoznika. Obzor putovanja ne preuzima odgovornost za postupanje avioprijevoznika.
Obzor putovanja je vlasnik internetske stranice www.obzorputovanja.hr, na kojoj se nalazi rezervacijski sustav (dalje u tekstu: CRS), putem kojega se korisnicima iste stranice omogućava izravan pristup kanalu prodaje aviokarata različitih avioprijevoznika.

PRIHVAĆANJE PRAVILA I UVJETA

Potvrdom oznake na za to predviđenom mjestu u procesu kupnje aviokarte, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta.

KORIŠTENJE STRANICE www.obzorputovanja.hr

Ovu internetsku stranicu korisnik je ovlašten koristiti u skladu s ovim Općim uvjetima. Zabranjeno je mijenjati, kopirati, dijeliti, prenositi, prikazivati, iznositi, reproducirati, objavljivati, dorađivati ili prodavati bilo koju informaciju, softver, proizvode ili usluge koje proizlaze iz ove internetske stranice, uključujući sve HTML veze, Active X kontrole i druge kodove programa.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAK

Logotipovi, slike, audio i video materijal, redovi vožnje, cjenici i sl., informacije i uvjeti prikazani na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su Obzor putovanja i/ili njegovih poslovnih partnera. Proizvodi i nazivi tvrtki koji se spominju na ovoj internetskoj stranici mogući su zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika. Informacije na ovim internetskoj stranicama su zaštićene autorskim pravom. Korisniku ove internetske stranice nije dozvoljeno distribuirati, prodavati, kopirati ili mijenjati bilo koju dostupnu informaciju na bilo koji način, bez pisanog odobrenja vlasnika autorskog prava informacije. Obzor putovanja zadržava pravo uskratiti pristup informaciji i/ili ukloniti informaciju sa internetske stranice u slučaju kršenja prava trećih osoba.

VEZA NA DRUGU STRANICU

Ova internetska stranica može sadržavati hiperveze prema drugim internetskim stranicama. Takve hiperveze omogućene su samo radi dodatne pogodnosti korisnicima ove internetske stranice. Obzor putovanja ne nadzire takve internetske stranice i nije zadužen niti odgovoran za njihov sadržaj. Obzor putovanja uključenjem hiperveza prema takvim internetskim stranicama ne podrazumijeva bilo koju ovjeru materijala na takvim internetskim stranicama ili bilo koji drugi oblik dogovora s njihovim operaterima.

ZNAČENJE POJMOVA

AVIOPRIJEVOZNIK – tvrtka koja obavlja prijevoz osoba, prtljage, robe i pošte u zračnom prometu na temelju aviokarata i prtljažnih listova

CIJENA AVIOKARTE – zbroj iznosa (i) tarifa, (ii) pristojbi zračnih luka i ostalih pripadajućih naknada i pristojbi koje naplaćuje neposredno Obzor putovanja te (iii) pripadajućeg poreza

ELEKTRONSKA AVIOKARTA (dalje u tekstu: AVIOKARTA) – važeći dokument koji putniku daje pravo na prijevoz, izdan ili ovjeren od strane avioprijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta

ELEKTRONSKI KUPON – dio putne karte koji sadržava oznaku “valjan za prijevoz” i određena mjesta između kojih putnik ima pravo biti prevezen

IATA – skraćenica od International Air Transport Association – međunarodno udruženje avioprijevoznika

KORISNIK – svaka fizička ili pravna osoba koja putem CRS-a na www.obzorputovanja.hr izvrši upit, rezervaciju ili kupnju aviokarte u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnikom se smatra i osoba koja kartu kupuje za drugu osobu.

MJESTO POLASKA – mjesto na kojem u skladu s aviokartom ili prtljažnim listom počinje zračni prijevoz putnika i robe

MJESTO DOLASKA – mjesto na kojem u skladu s aviokartom ili prtljažnim listom završava zračni prijevoz putnika i robe

PREDVIĐENO VRIJEME ODLASKA – vrijeme koje je predviđeno kao vrijeme polaska zrakoplova prema redu letenja

PRIGOVOR – pisani zahtjev putnika prema avioprijevozniku ili Obzor putovanjima

PUTNIK – fizička osoba koja na temelju aviokarte ima pravo na prijevoz zrakoplovom

REZERVACIJA – osiguravanje mjesta u zrakoplovu za putnike, višak prtljage ili smještajnog kapaciteta za robu

SMJER – pregled tijeka leta obzirom na linije i zračne luke koje su označene na aviokarti ili prtljažnom listu

SUMNJIVI DOKUMENT – dokument koji je bio izgubljen, otuđen, krivotvoren, na kojem se očituju znaci nekvalificiranih intervencija ili se smatra nestalim

TARIFA – iznos koji naplaćuje avioprijevoznik za uslugu prijevoza putnika i prtljage u određenoj klasi prijevoza pod određenim uvjetima na određenoj liniji

TRANSFER – na aviokarti/prtljažnom listu označeno mjesto na kojem putnik prelazi s jedne linije na drugu liniju istog ili različitog avioprijevoznika

TRANZIT – mjesto gdje avioprijevoznik prekida i iz kojeg nastavlja let, a koje nije navedeno na aviokarti/prtljažnom listu u rubrici u kojoj je označen smjer puta

UVJETI AVIOPRIJEVOZNIKA – uvjeti svakog pojedinog avioprijevoznika pod kojima se odvija zračni prijevoz putnika, prtljage i robe

VIŠAK PRTLJAGE – prtljaga koja svojom težinom ili količinom prelazi (i) dozvoljenu težinu prtljage uključenu u cijeni prijevoza, kod težinskog sustava prijevoza tj. (ii) dopušteni broj komada prtljage kod komadnog sustava prijevoza

VIZA – odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko neke države. Vizu u pravilu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koriste se u svrhu realizacije rezervacije i kupnje aviokarte te prosljeđivanja istih avioprijevozniku čija usluga je rezervirana putem CRS-a, kao i financijskim institucijama radi provedbe plaćanja platnim karticama.
Obzor putovanja se obvezuje da će se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije tražene usluge te da primljene podatke neće iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi koja nije osoba avioprijevoznik. Osobni podaci čuvaju se u bazi podataka, u skladu s mjerodavnim propisima i odlukom Uprave Obzor putovanja o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Obzor putovanja sakuplja i čuva osobne podatke korisnika koji su koristili ovu internetsku stranicu samo kad se oni sami registriraju na internetskoj stranici. Takvo prikupljanje podataka rezultira time da će ubuduće zahtjevi korisnika biti procesirani puno brže, mogućnošću korištenja dodatnih funkcionalnosti, posebnim ponudama i različitim mogućnostima popusta. Podaci korisnika će biti korišteni za povremeno izvještavanje o promjenama, pogodnostima i posebnim ponudama na stranici www.obzorputovanja.hr.
Obzor putovanja može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke putnika i korisnika za potrebe istraživanja o zadovoljstvu putnika i korisnika korištenjem ove stranice, kao i u svrhe marketinga, sve dok se putnik i korisnik tome ne usprotive slanjem izjave Obzor putovanjima. Obzor putovanja i ovlaštene osobe obrade obvezuju se čuvati osobne podatke uz obvezu spremanja istih na sigurni medij kojim su ti podaci u najvećoj mogućoj mjeri zaštićeni od neovlaštenog otkrivanja i upotrebe te se obvezuju kontinuirano provoditi odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka kao i poduzeti sve druge mjere, odnosno ispuniti sve druge obveze sukladno odredbama važećih propisa, osobito Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Korisnik unošenjem podataka o putniku potvrđuje da je od strane putnika ovlašten koristiti njegove podatke u svrhu određenu ovim Općim uvjetima.
Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o podacima koji se na njega odnose te tražiti ispravak istih podataka.

REZERVACIJA I KUPNJA AVIOKARTE

 1. IZRADA REZERVACIJE
 2. VIŠESTRUKE IDENTIČNE REZERVACIJE
 3. PRISTOJBE ZRAČNIH LUKA
 4. PUTNE ISPRAVE
 5. POTVRDA REZERVACIJE
 6. AVIOKARTA 
 7. IDENTITET PUTNIKA
 8. PLAĆANJE CIJENE AVIOKARTE
 9. IZDANA AVIOKARTA
 10. PODNOŠENJE PRIGOVORA
 11. STUPANJE NA SNAGU

1. IZRADA REZERVACIJE
Prije potvrde rezervacije korisnik je dužan pregledati plan puta što uključuje datume putovanja, plan i vrijeme leta, međuslijetanja, avioprijevoznike, zračne luke (npr. veći gradovi mogu imati više zračnih luka, zračne luke s kojih polaze odnosno dolaze niskobudžetni (lowcost) avioprijevoznici, itd.), prijevozna sredstva kojima se odvija dio putovanja, odredbe o prtljazi, ograničenja u odabiru/rezervaciji sjedala te se upoznati s uvjetima tarife.
Za rezervaciju aviokarte za posebne kategorije putnika (npr. nepraćena djeca, invalidi, trudnice) te prijevoz životinja i sportske opreme (ski oprema, golf oprema itd.) korisnik treba prethodno kontaktirati Obzor putovanja putem telefona ili elektroničke pošte radi specifičnosti procesa rezervacije takve aviokarte.
Prilikom rezervacije aviokarte korisnik je dužan posredstvom Obzor putovanja obavijestiti avioprijevoznika o putnikovim zdravstvenim problemima ili stanjima koji bi mogli otežati prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta. U protivnom Obzor putovanja ne odgovara za moguće poteškoće tijekom leta.

2. VIŠESTRUKE IDENTIČNE REZERVACIJE
Ako korisnik napravi pogrešku prilikom izrade rezervacije, pogrešno napravljenu rezervaciju korisnik treba poništiti putem CRS-a ili kontaktirati Obzor putovanja prije nego izvrši novu rezervaciju. U slučaju postojanja višestrukih identičnih rezervacija, avioprijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili kupljene aviokarte bez prethodne obavijesti, za što Obzor putovanja ne preuzima odgovornost.

3. PRISTOJBE ZRAČNIH LUKA
Pored cijene aviokarte, korisnik je prilikom kupnje aviokarte dužan podmiriti i troškove pristojbi zračnih luka. Određene zračne luke pristojbe zaračunavaju na licu mjesta i one nisu obuhvaćene u pristojbama zaračunatim prilikom kupnje aviokarte. Obzor putovanja u postupku kupnje aviokarte posebno obavještava korisnika o iznosu pristojbi samo za zračne luke čije pristojbe treba uplatiti prilikom kupnje aviokarte. Cijene pristojbi podložne su promjenama.

4. PUTNE ISPRAVE
Prije rezervacije aviokarte putnik/korisnik je obvezan o vlastitom trošku pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete za ulaz u zemlju i izlaz iz zemlje, koje zahtijevaju mjerodavni propisi u zemljama iz kojih leti ili u koje leti, odnosno kroz koje je u transferu ili tranzitu.
Obzor putovanja ima pravo, ali ne i obvezu, provesti kontrolu svih putnih dokumenata.
Obzor putovanja ne odgovora za troškove gubitka ili krađe putnih dokumenata tijekom putovanja. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima zemlje iz koje putuje, u koju putuje te zemalja kroz koje transferira/tranzitira. Obzor putovanja nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela, kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
Obzor putovanja ne odgovara za štetu, troškove i/ili izmaklu dobit koji za korisnika i/ili putnika mogu nastati zbog nepridržavanja navedenih obveza.

5. POTVRDA REZERVACIJE
Korisnik je odgovoran za ispravnost svih podataka koje je upisao prilikom registracije i/ili prijave na www.obzorputovanja.hr te je suglasan i ovlašćuje Obzor putovanja da ga kontaktira putem navedenih podataka.
Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka o putnicima koje je upisao prilikom rezervacije.
Obzor putovanja će korisniku uputiti potvrdu rezervacije na adresu elektroničke pošte ako je korisnik ispravno završio proces rezervacije.
Rezervacija mjesta je za Obzor putovanja i avioprijevoznika neobvezna dok nije izdana valjana aviokarta. Obzor putovanja ima pravo otkazati rezervaciju bez prethodne obavijesti ako korisnik ne kupi aviokartu za rezervirano mjesto do roka naznačenog u potvrdi rezervacije. Rezervacija aviokarte ne jamči naznačenu cijenu prijevoza do trenutka kupnje aviokarte.

6. AVIOKARTA
Elektronska aviokarta izdaje se na ime i prezime putnika i nije prenosiva. Putnik je dužan na zahtjev avioprijevoznika ili drugih nadležnih tijela predočiti važeću aviokartu. Naznačeni kuponi za let, odnosno letovi moraju biti iskorišteni redoslijedom navedenim u aviokarti, a u protivnom aviokarta postaje nevažeća. Aviokarta je vlasništvo avioprijevoznika koji ju je izdao.
Kupljena aviokarta valjana je za prijevoz od mjesta polaska, preko dogovorenih tranzitnih i/ili transfernih zračnih luka, do mjesta dolaska navedenih na aviokarti, na dane određene na samoj aviokarti. Cijena aviokarte izračunata je sukladno uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na aviokarti.
Povremeno se putem CRS sustava može pojaviti nevažeća ponuda za koju Obzor putovanja ne odgovara. U tom slučaju, Obzor putovanja će kontaktirati korisnika te ponuditi alternativnu opciju.
Težina prtljage, koju avioprijevoznik prevozi besplatno, ovisi o vrsti tarife i konačnom odredištu. Za višak prtljage putnik plaća vozarinu odvojeno, sukladno cjeniku avioprijevoznika.
Ako putnik želi promijeniti rutu ili datum putovanja, mora u vezi s time unaprijed kontaktirati Obzor putovanja ili avioprijevoznika. Ako putnik mijenja rutu ili datum putovanja u sporazumu s Obzor putovanjima, dostavit će mu se nova cijena aviokarte te će putniku biti ostavljena mogućnost prihvata nove cijene ili ostanka pri prijašnjoj ruti putovanja. Obzor putovanja zadržava pravo primijeniti ispravnu cijenu aviokarte za putnikovu stvarnu rutu i naplatiti od putnika bilo koju razliku u cijeni između one koju je putnik platio i one koja se primjenjuje na promijenjenu rutu ili datum putovanja sukladno uvjetima i pravilima koje određuje avioprijevoznik.
Avioprijevoznik neće omogućiti prijevoz osobi koja nema ispravnu aviokartu.
Avioprijevoznik ima pravo uskratiti putniku prijevoz u slučaju da:
a) je predočena aviokarta neispravna
b) je podatke na aviokarti mijenjao bilo tko osim avioprijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta,
c) je aviokarta predočena bez važećeg elektronskog kupona,
d) se radi o sumnjivom dokumentu.
Aviokarta je valjana za prijevoz u određenom razdoblju ovisno o pravilu tarife, a najduže do godinu dana.
Vrijeme navedeno na aviokarti je predviđeno vrijeme odlaska zrakoplova.
Avioprijevoznik može odbiti primiti putnika na let ako se nije pravovremeno registrirao (check in) ili obavio granične i carinske formalnosti.

7. IDENTITET PUTNIKA 
Ime i prezime putnika na aviokarti mora odgovarati imenu i prezimenu na dokumentu s kojim putuje. Nakon što je aviokarta izdana nije moguće naknadno promijeniti ili ispraviti ime i/ili prezime putnika.
Aviokarta glasi na ime putnika i neprenosivi je dokument (ne može se prenijeti na drugu osobu).
Osim točnog imena i prezimena putnika, potrebno je unijeti ispravne datume rođenja djece (kao što je navedeno u dokumentu s kojim putuju), kao i za mladež (12-25 godina) radi mogućeg ostvarenja popusta prilikom kupnje aviokarata.

8. PLAĆANJE CIJENE AVIOKARTE
Potvrda rezervacije aviokarte, koju korisnik primi na adresu elektroničke pošte, potvrđuje uspješno izvršenu rezervaciju. Prijevoz i mjesto nisu zagarantirani sve dok nije u cijelosti izvršena i u Obzor putovanja primljena uredna uplata za rezerviranu aviokartu.
Nakon potvrde rezervacije, a prije izdavanja aviokarte, slijedi proces naplate.
U konačnoj cijeni aviokarte prikazane su: cijena leta koja uključuje tarifu prijevoza putnika i njegove prtljage do težine/količine koju određuje avioprijevoznik, pripadajući porezi i pristojbe u zračnim lukama (ako se iste plaćaju zajedno s aviokartom) te naknada za uslugu Obzor putovanja.
Cijena aviokarte izražena je u hrvatskim kunama.
Plaćanjem aviokarte korisnik potvrđuje da je razumio i prihvatio Pravila i uvjete aviokarte.
Avioprijevoznik zadržava pravo promjene cijene aviokarte u svakom trenutku, bez prethodne najave. Cijena aviokarte ne može se izmijeniti nakon što je korisnik uplatio cjelokupnu cijenu aviokarte te je ista izdana.
Naknade za Obzor putovanja-ovu uslugu izdavanja aviokarte se obračunavaju različito, a prema važećem Cjeniku:
Po završetku procesa kupnje, aviokarta i račun će biti poslan korisniku na adresu elektroničke pošte.
Obzor putovanja ima pravo stornirati rezervaciju i aviokartu u slučaju naknadno ustanovljenih nepravilnosti vezanih uz plaćanje aviokarte (npr. osporena autorizacija od strane izdavatelja platne kartice, nepotpuna ili krivo doznačena uplata itd.)
Korisnik dodatno može ugovoriti i uplatiti Policu putnog osiguranja (osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage) u roku do 72 sata nakon izdavanja aviokarte, ali svakako prije početka putovanja.

9. IZDANA AVIOKARTA
Obzor putovanja nije odgovoran za slučaju nastanka štetnog događaja nakon izdavanja aviokarte te je putnik dužan sa svakim svojim zahtjevom za naknadu štete obratiti se neposredno odabranom avioprijevozniku.
Obzor putovanja će pravodobno informirati korisnika o statusu aviokarata u slučaju bankrota avioprijevoznika.
Obzirom na uvjete, pravila i tarifu avioprijevoznika, kupovnu cijenu izdane aviokarte ili njezin dio, Obzor putovanja može vratiti korisniku samo u slučaju kada Obzor putovanja povratno dobije aviokartu uz korisnikovu ili putnikovu izjavu da nije korištena (u cijelosti ili djelomično).
Obzor putovanja ne preuzima odgovornost za nedostatne ili neizvršene usluge avioprijevoznika, za slučaj bankrota avioprijevoznika i/ili neizvršenja usluge te nije odgovoran u slučajevima kada avioprijevoznik odbije korisniku/putniku vratiti cijelu ili razmjeran dio cijene aviokarte.
U svakom slučaju, Obzor putovanja će povrat sredstava za aviokarte izvršiti samo ako i kada primi povrat sredstava od avioprijevoznika.
Povrat sredstava opisan u prethodnom stavku oslobađa Obzor putovanja bilo kakve odgovornosti ili daljnjih prava na novi povrat.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA
Prigovori u svezi usluge prodaje aviokarata podnose se Obzor putovanja u roku od 8 dana od dana kada je aviokarta izdana. Prigovori se podnose na sljedeće adrese:
– elektroničkim putem: obzor@croatiaairlines.hr
– u papirnom obliku na adresu: Obzor putovanja d.o.o., Zagreb, Nikole Tesle 5 ili putem faksa: 01/616 0240.
Obzor putovanja će na zaprimljeni prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana kad je isti zaprimljen.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

11. STUPANJE NA SNAGU
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1.6.2016. godine
Eventualne sporove Obzor putovanja, korisnik i putnik će rješavati mirnim putem.
U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja sporova, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
Za tumačenje odredbi ovih Općih uvjeta mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
Na odnose između Obzor putovanja, korisnika i putnika, koji nisu posebno regulirani ovim Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

You don't have permission to register